ČAKALNI SEZNAM

V skladu z občinskim Pravilnikom o sprejemu otrok v Vrtec Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert objavljam seznam otrok, ki 1. 9. 2019, izpolnjujejo pogoj dopolnjenih 11 mesecev in so uvrščeni na čakalno listo. Ostali otroci, katerih vloga je bila oddana v času vpisa, bodo na čakalno listo uvrščeni, ko bo izpolnjen pogoj dopolnjenih enajst mesecev.

  Šifra otroka K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 SKUPAJ DATUM ŽELENEGA VPISA
1. F-52 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 28.1.2020
2. F-59 20 0 4 2 2 0 2 0 0 0 30 6.2.2020
3. E-41 20 0 6 3 0 0 0 0 0 0 29 26.9.2019
4. D-32 20 0 2 1 0 0 0 5 0 0 28 1.9.2019
5.       E-51 20 0 4 1 0 0 2 0 0 0 27 16.9.2019
6. E-45 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 2.12.2019
7. E-43 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 6.1.2020
8. F-38 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 3.3.2020
9. F-61 20 0 2 1 0 0 2 0 0 0 25 2.3.2020
10. E-56 20 0 2 1 0 0 0 0 0 0 23 1.9.2019
11. F-58 20 0 2 1 0 0 0 0 0 0 23 5.1.2020
12. D-40 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 11 1.9.2019
13. F-60 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 10 1.3.2020
14       E-34 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 8 1.9.2019
15. E-55 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 8 1.9.2019

 

LEGENDA:
K1: Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz naslova kmetijstva, študentje s statusom

K2: Zaposlenost enega od staršev

K3: Število vseh otrok v družini (za vsakega otroka 2 točki)

K4: Število predšolskih otrok (za vsakega otroka 1 točka)

K5: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok

K6: Otrok je vključen v drug vrtec (izven kraja bivanja)

K7: Otrok ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert

K8: Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu

K9: Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo

K10: Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost