Palčki smo ekologiji namenili kar cela dva meseca.

V prvem sklopu smo spoznavali vodo.

Pogovarjali smo se, kdo vse potrebuje vodo in zakaj? Skozi različne eksperimente smo še podrobno spoznali kakšna je voda, jo poizkušali in opazovali njeno plovnost. Velikokrat smo se igrali z vodo. Pomivali smo posodo, na roke prali dojenčkova oblačila ter jih obešali. Opazovali smo dež in ugotavljali, kaj se zgodi z vodnimi kapljami. Ko je posijalo sonce, smo si takoj obuli škornje in odšli na sprehod po Šentrupertu ter skakali po lužah. Skozi opazovanje narave smo ugotovili, da voda na zemlji kroži.

Drugi sklop smo namenili našim odpadkom.

Skozi zgodbo Zeleni prijatelji smo spoznavali kakšne zabojnike imamo in kaj sodi v njih. Odšli smo v Šentrupert in si pogledali ekološki otok, se pogovarjali o njih ter opazovali, kakšne barve imajo pokrov. Ugotavljali smo, zakaj je potrebno razvrščati odpadke in si ogledali risanko na to temo.

V svoji igralnici smo si naredili iz škatel svoj ekološki otok in cel mesec namenili pravilnemu razvrščanju odpadkov.  Iz različnih revij oz. reklam smo izrezovali stvari, ki smo jih potem razvrščali v primerne zabojnike.

Na dan zemlje smo se odpravili po Šentrupertu, kjer smo pobirali smeti. Tako smo tudi mi prispevali k čistejši Zemlji.

Tretji sklop pa je bil namenjen zraku.

Zrak je vsepovsod okoli nas. Da bi se o tem prepričali, smo ga s pomočjo vrečke lovili. Ujeti zrak smo opazovali in ugotavljali, kakšne značilnosti ima. Skozi različne eksperimente smo ugotavljali, kakšen zrak imamo, ali je zrak težak, itd… Na sprehodih smo opazovali veter in se spraševali, kdo premika naš zrak in oblake.  Bili smo pozorni, kdaj je zrak čist in kdaj onesnažen. Na poti po Šentrupertu smo zaznali onesnažen zrak blizu kmeta, ki je trosil gnojnico. Ugotovili smo, da je takrat zrak zelo gost in da se težko diha. V igralnici smo si ogledali kratek film o onesnaževanju zraka in ugotovili, kateri dejavniki nam največ onesnažujejo zrak. Te smo tudi nalepili na naš plakat. Izdelali smo si vetrnice iz papirja in opazovali, kako veter in zrak vrtita njo.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost