OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert – Vrtec Čebelica

VABI K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC

za šolsko leto 2024/2025.

 

V vrtec sprejemamo otroke stare od 11 mesecev do vstopa v osnovno šolo.

VPIS BO POTEKAL OD 26. 2. DO 8. 3. 2024.

Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v naš vrtec,
  • starši otroka, ki je na čakalnem seznamu v šol. l. 2023/24,
  • starši, ki so vlogo oddali po 10. 3. 2023 in otrok ni bil sprejet v vrtec.

Obrazce za vpis dobite v tajništvu šole, v vrtcu ali na spletni strani Vrtca Čebelica Šentrupert.

Izpolnjene obrazce vrnite najkasneje do 8. marca 2024 osebno ali po pošti na naslov:

OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert.

 

Veselimo se sodelovanja z vami.

 

Pomočnica ravnatelja za vrtec:                             Ravnatelj: 

ANTONIJA BERK NEMEC                                    JOŽE TRATAR

 

Dostopnost