Cene programov

Občinski svet občine Šentrupert je na svoji 8. redni seji občinskega sveta, dne 6.11.2019, v zvezi s predlogom za določitev in uskladitev cen programov v vrtcu, sprejel

SKLEP

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert

1. člen

V vzgojno varstveni enoti Vrtec Čebelica pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert, znašajo cene dnevnega programa:

– za oddelek prvega starostnega obdobja 498,87 EUR mesečno na otroka;

– za kombinirani oddelek 414,04 EUR mesečno na otroka;

– za oddelek drugega starostnega obdobja 366,65 EUR mesečno na otroka;

in cene za zamudne ure:

– 1 zamudna ura nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu se v poslovnem času zaračuna 7,30 EUR (zamuda do 30 minut se obračuna v višini 3.65 EUR);

– 1 zamudna ura bivanja otroka v vrtcu po poslovnem času se zaračuna 9,30 EUR.

2.člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert, št. 602-0001/2019-3.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.

Številka: 602-0006/2019-3
Datum 6. 11. 2019

Andrej Martin Kostelec
Župan Občine Šentrupert

Dostopnost